Hiệp thương giới thiệu 25 Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

.

Chiều 7-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự Hội thẩm Tòa án nhân dân (TAND) thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phân bổ số lượng Hội thẩm TAND thành phố đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu để trình Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trước ngày 20-4.

Sau khi trao đổi, thảo luận, góp ý, hội nghị thống nhất hiệp thương giới thiệu 25 Hội thẩm TAND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 14 người tái cử, 11 người giới thiệu mới. Theo quy định, các Hội thẩm TAND được lựa chọn giới thiệu phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, am hiểu kiến thức pháp luật, dễ dàng tiếp cận công tác xét xử của tòa án. 

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.