Huyện Hòa Vang chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát

.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Hòa Vang luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nhằm tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2020. 							                 		 Ảnh: TRỌNG HÙNG
Đảng ủy xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang cho biết, để tăng cường công tác KTGS, hằng năm, Huyện ủy căn cứ vào chương trình làm việc toàn khóa và tình hình nhiệm vụ thực tế của địa phương để chủ động xây dựng chương trình KTGS.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình KTGS của Huyện ủy; tăng cường KTGS việc chấp hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, thành phố và Huyện ủy; chọn một số lĩnh vực bức xúc, cấp bách để KTGS, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cũng theo ông Thắng, ngoài việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp luôn quan tâm thực hiện công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh đó, Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra để phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với HĐND, Thanh tra huyện trong công tác giám sát, thanh tra; xây dựng quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với cơ quan thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra. Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức để phòng, chống tham nhũng.

Ông Trương Tấn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Liên cho rằng, cán bộ làm sai thì phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, của pháp luật. Việc xử lý phải công tâm, thấu tình đạt lý, thể hiện tinh thần “xây” là chính; lấy xử lý để răn đe, giáo dục để từ đó, cán bộ, đảng viên làm việc tốt hơn..

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy xã Hòa Liên đã xử lý kỷ luật 1 đảng ủy viên, công chức Văn phòng thống kê, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã bằng hình thức khiển trách vì thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý nguồn vốn vay của Hội Nông dân xã. UBKT Huyện ủy cũng đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 1 trường hợp đảng viên ở Chi bộ thôn Quan Nam do có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hòa Vang Nguyễn Thị Xuân, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện triển khai toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định. Chú trọng KTGS trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực như công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản; phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, trong năm đầu của nhiệm kỳ mới, UBKT Huyện ủy đã chủ động đăng ký thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Giám sát thường xuyên trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, thực hiện giải tỏa đền bù đối với 12 dự án trọng điểm đã và đang triển khai trên địa bàn huyện trong năm 2021; tham mưu xây dựng Đề án “Tăng cường công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; triển khai nhiệm vụ trong năm 2021 đúng tiến độ, trong đó chú trọng đến công tác KTGS trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng theo bà Xuân, để góp phần chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBKT các cấp của huyện ủy Hòa Vang sẽ chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là đối với những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Theo đó, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị nội dung triển khai các đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chuẩn bị bầu cử đối với 3 xã là Hòa Khương, Hòa Phước và Hòa Ninh. Mặt khác, UBKT Huyện ủy cũng thành lập 2 đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở 2 xã Hòa Phong và Hòa Ninh. Hoạt động này sẽ góp phần mang lại thành công cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra trên địa bàn huyện Hòa Vang trong tháng 5 đến.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.