Nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

.

Chiều 6-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ. Ảnh: T. HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ. Ảnh: T. HÙNG

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà quận Cẩm Lệ đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với 11 nhiệm vụ Quận ủy đề ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất nhưng yêu cầu phải có giải pháp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đó và nên chọn các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Trong đó, các cấp ủy đảng cần phải tập trung, kiên trì trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời xây dựng các phương thức, cách thức mới trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả.

Bên cạnh đó, quận Cẩm Lệ cần chủ động, tập trung triển khai đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là về đạo đức công vụ, chấp hành kỷ luật kỷ cương lề lối làm việc; đặc biệt là trong điều kiện thành phố chuẩn bị thực hiện tổ chức chính quyền đô thị.

Quận cần chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Quận ủy và các cấp ủy trực thuộc cho phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới; khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ quận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kịp thời biểu dương các cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình tốt.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh lưu ý Quận ủy Cẩm Lệ quan tâm, giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở khu vực Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ). “Sắp tới, thành phố triển khai chính quyền đô thị, song song với đó là các dự án lớn sẽ được triển khai, trong đó, có các dự án nằm trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Vì vậy, quận cần nắm rõ về các quy định, cách thức tổ chức thực hiện, quản lý. Nếu có những vấn đề vượt quá thẩm quyền, quận cần báo cáo để thành phố kịp thời xử lý”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.  

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ cho biết, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch số 17-KH/TU của Thành ủy, Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Quận ủy, đồng thời lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

 TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.