Tập trung tuyên truyền phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Ngày 29-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành công văn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cũng như chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, từng người dân về công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là thông điệp 5K.

Tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, tình hình hoạt động xuất nhập cảnh được quản lý chặt chẽ; tránh những thông tin thiếu kiểm chứng, gây hoang mang trong cộng đồng; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tập trung đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch về Đảng, Nhà nước, chế độ; về quyết tâm, nỗ lực và những kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và tạo sự đồng thuận của xã hội.

Phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong công tác tuyên truyền miệng, trực tiếp tới nhân dân về thực hiện phòng, chống, ngăn ngừa Covid-19 bùng phát trở lại.

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố phối hợp, tăng cường quản lý chặt chẽ thông tin báo chí trên địa bàn thành phố kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật, không đúng định hướng.

Các cơ quan báo đài thành phố, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác có hợp tác truyền thông với thành phố chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường nội dung, thời lượng tuyên truyền về tình hình phòng, chống Covid-19…

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.