Tuyên truyền đậm nét cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

.

Ngày 7-4, chủ trì giao ban công tác báo chí quý 1-2021, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, đã phản ánh sinh động, kịp thời những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố.

Định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian đến, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các cơ quan báo chí cần tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố, đưa tin nhanh hơn, kịp thời hơn những chủ trương, chính sách của thành phố đến bạn đọc; chú trọng tập trung thông tin, tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thông tin về Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống Covid-19 của thành phố và cả nước; việc thực hiện chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; đồng thời nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng; lợi dụng các vấn đề nóng, nhạy cảm để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, hạ uy tín lãnh đạo, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong quý 1-2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố; chủ động theo dõi, tổng hợp những vấn đề nóng, nổi cộm, được dư luận quan tâm, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy xin ý kiến, chỉ đạo định hướng thông tin đến các cơ quan báo, đài và dư luận xã hội. Các cơ quan báo chí đăng tải khoảng 62.000 tin, bài về Đà Nẵng, thông tin khá kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại diễn ra trên địa bàn thành phố.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.