Bổ nhiệm 2 Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

.

ĐNO - Sáng 31-5, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

 Theo các quyết định, ông Trần Vinh, Trưởng phòng Công tác Quốc hội và ông Nguyễn Xuân Tú, Trưởng phòng Công tác HĐND (cùng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Thời hạn đảm nhiệm chức vụ là 5 năm, kể từ ngày công bố quyết định.

Ông Trần Vinh, sinh năm 1976, trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Xuân Tú, sinh năm 1980, trình độ Cử nhân Công nghệ thông tin, Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng các ông Trần Vinh và Nguyễn Xuân Tú; tin tưởng với bề dày kinh nghiệm và sức trẻ, tinh thần trách nhiệm cao, 2 tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thời gian đến, thành phố sẽ thực hiện mô hình chính quyền đô thị nên chức năng, nhiệm vụ của HĐND thành phố, đặc biệt là Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố rất quan trọng. Vì vậy, vai trò, trách nhiệm của các nhân sự vừa được bổ nhiệm rất lớn, cần phải có những sáng tạo, tính chủ động trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu việc phân công trách nhiệm giữa khối Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và khối Văn phòng HĐND phải có tính gắn kết và có mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên, hỗ trợ lẫn nhau, không tách biệt từng mảng để hoạt động được tốt hơn.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.