Cần chính sách đặc thù để trọng dụng nhân tài

.

Những năm qua, công tác phát triển nguồn nhân lực khu vực công nói chung và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng được thành phố coi trọng.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực góp phần phát triển thành phố. TRONG ẢNH: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính thành phố.  			    	      Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chính sách thu hút nguồn nhân lực góp phần phát triển thành phố. TRONG ẢNH: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Những con số ấn tượng

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, từ năm 1998, UBND thành phố đã có văn bản về việc tiếp nhận, bố trí công tác đối với những người tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi chưa có việc làm. Giai đoạn 2000-2014, thành phố ban hành các các chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ đối với nhân tài đến làm việc lâu dài tại thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố, giai đoạn 1998-2014, thành phố đã tiếp nhận và bố trí công tác cho 1.269 người tốt nghiệp đại học công lập, chính quy trở lên; trong đó có 25 tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 1,97%), thạc sĩ 283 người (22,3%), đại học 961 người (75,73%) và 102 người tốt nghiệp ở nước ngoài. Qua đó, bố trí tại cơ quan hành chính 591 người, trong đó tại các sở, ban, ngành là 387 người (chiếm 30,5%); tại quận, huyện là 76 người (chiếm 6%); phường, xã là 128 người (chiếm 10,1%) và bố trí về đơn vị sự nghiệp 678 người (chiếm 53,4%)...

Với số lượng thu hút 1.269 người đã được phân công công tác vào các đơn vị hành chính và sự nghiệp từ cấp thành phố đến phường, xã, các đơn vị tiếp nhận đã quan tâm đưa vào quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực tế cho thấy, có hơn 11,4% tổng số cán bộ thu hút được bố trí, đảm đương các chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp thành phố đến phường, xã.

Nhiều người đang giữ trọng trách quan trọng. Thành phố ưu tiên thi tuyển công chức, viên chức (1.177 người/1.269 người đã được tuyển dụng vào biên chế, chiếm 92,75%); hơn 850 lượt người được cử đi đào tạo bồi dưỡng về kiến thức quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ; bồi dưỡng tiền công vụ; hơn 100 trường hợp sau 3 năm công tác được tiếp tục cử đi học sau đại học trong nước và nước ngoài...

Tháng 7-2014, Bộ Nội vụ có công văn đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và trên cơ sở kết luận của Thành ủy tại hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2014) công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố cũng nhận thấy việc thu hút, đào tạo quá nhiều dẫn đến vượt chỉ tiêu biên chế và định biên được giao nên đã có chủ trương tạm dừng thu hút nhân lực.

Qua tìm hiểu, hiện nay, với chính sách phát triển nhân lực được ban hành năm 2019, người được thu hút đến làm việc lâu dài ngoài việc được hưởng đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm, các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành còn được hưởng kinh phí hỗ trợ ban đầu với mức hỗ trợ 80 - 280 lần mức lương cơ sở tùy vào từng nhóm đối tượng và từng trình độ đào tạo, cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, người được thu hút đến làm việc lâu dài có hoàn cảnh khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở sẽ được ưu tiên xem xét cho thuê nhà chung cư hoặc được hỗ trợ thủ tục xin vay vốn ưu đãi trong thời hạn 10-15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước và UBND thành phố.

Đề xuất chính sách đặc thù trọng dụng, đãi ngộ nhân tài

Theo ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, qua thống kê đã phản ánh thực trạng thu hút nhân lực hầu hết là sinh viên mới tốt nghiệp bậc đại học (961/1.269, chiếm 75,73%). Trong khi đó chưa thu hút nhiều người có chuyên môn cao hoặc dày dặn kinh nghiệm quản lý. Cơ cấu ngành nghề tập trung nhiều các nhóm ngành xã hội, chưa có nhiều nhân lực có trình độ khoa học - công nghệ để đảm trách những công việc đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật, chất xám cao.

Mặt khác, một số cán bộ thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa yên tâm công tác vì đơn vị tiếp nhận còn thụ động, miễn cưỡng trong tuyển dụng vào biên chế (đối với đối tượng thu hút và học viên đào tạo). Hơn nữa, do số lượng biên chế hành chính có hạn nên chưa kịp thời tuyển dụng vào biên chế đối với các đối tượng này; chưa tạo môi trường thuận lợi, phát huy hiệu quả nhân lực, khiến họ chưa an tâm công tác.

Việc thực hiện chế độ, chính sách như hỗ trợ một lần, hỗ trợ hằng tháng... thiếu đồng bộ, chưa dựa trên năng lực và cống hiến... Mặt khác, tiêu chí lựa chọn người để thu hút còn nặng về bằng cấp, chưa quan tâm đúng mức thực tài và đào tạo kỹ năng làm việc thực tiễn...

Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 25-1-2021 của UBND thành phố về “Đánh giá thực trạng chính sách đối với người có tài năng được thu hút làm việc trong các cơ quan Nhà nước tại thành phố” gửi Bộ Nội vụ có nêu: Dù có những kết quả đạt được, song, chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố còn nhiều bất cập, cần sửa đổi. Bởi thực tế, một số người được thu hút về làm việc ở các tỉnh, thành phố sau một thời gian đã xin thôi việc, chủ yếu do môi trường chưa thực sự phù hợp và khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác trong xã hội khi chế độ đãi ngộ còn hạn chế.

Do đó, UBND thành phố đã đề nghị Trung ương sớm ban hành khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; đồng thời đề xuất, kiến nghị về chính sách đặc thù thu hút, trọng dụng nhân tài vào các cơ quan hành chính Nhà nước tại thành phố Đà Nẵng.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.