Góp phần để cuộc bầu cử thành công

.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Một trong những nhiệm vụ góp phần vào thành công của cuộc bầu cử này là công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trong thời hạn 10 ngày, trước ngày bầu cử (23-5), việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử sẽ ngừng xem xét. TRONG ẢNH: Cử tri phường Thạch Thang nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X. 	 Ảnh: N.PHÚ
Trong thời hạn 10 ngày, trước ngày bầu cử (23-5), việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử sẽ ngừng xem xét. TRONG ẢNH: Cử tri phường Thạch Thang nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X. Ảnh: N.PHÚ

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Văn Đông, để công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đạt hiệu quả, cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy cần chủ động tổ chức thực hiện công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền được giao. Trong quá trình giải quyết phải bám sát Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 2-12-2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại  về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tổ chức nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại phải phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác và kịp thời giải quyết theo đúng quy định. Đối với những đơn thư tố cáo, khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đến các cơ quan, tổ chức khi có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm, vi phạm (nếu có); xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử (23-5), ngừng việc xem xét, giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho đến khi bầu cử xong.

Trong trường hợp những tố cáo đã rõ, có đủ cơ sở để kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, cần báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia (đối với đại biểu Quốc hội) hoặc thông báo với Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng (đối với đại biểu HĐND) xem xét, quyết định theo thẩm quyền về việc xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử.

Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước 10 ngày tính đến ngày bầu cử thì kịp thời báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia (đối với đại biểu Quốc hội) hoặc thông báo với Ủy ban bầu cử cấp tương ứng (đối với đại biểu HĐND) xem xét, quyết định theo quy định.

Tố cáo không giải quyết gồm: Tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ; tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điều lệ Đảng và Luật Tố cáo quy định) xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng không rõ nội dung, không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo; đơn tố cáo không do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự. Những trường hợp khiếu nại không được giải quyết là quá thời hạn khiếu nại theo quy định đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận, quyết định.

Những hành vi lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, phá hoại bầu cử sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc về cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ủy ban kiểm tra các cấp, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của ủy ban kiểm tra các cấp nên ủy ban kiểm tra các cấp cần nắm vững và nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

HỒ THỊ THANH HIỀN

;
;
.
.
.
.
.