Kỷ luật 4 cá nhân công tác tại Sở Xây dựng liên quan xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội

.

ĐNO - Liên quan đến sai phạm trong xét duyệt hồ sơ đối tượng được mua/thuê mua nhà ở xã hội đối với dự án Khu chung cư nhà ở xã hội An Trung 2, Sở Xây dựng đã kỷ luật "khiển trách" và phê bình, rút kinh nghiệm toàn cơ quan đối với 4 cá nhân.

Dự án nhà ở xã hội An Trung 2 tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà để sảy ra tình trạng người mua nhà không đúng đối tượng. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Dự án nhà ở xã hội An Trung 2 tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà để xảy ra tình trạng người mua nhà không đúng đối tượng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Ngày 26-5, UBND thành phố có báo cáo kết quả triển khai công việc theo yêu cầu của HĐND thành phố, trong đó có việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến sai phạm tại dự án Khu chung cư nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Sở Xây dựng đã lập hội đồng tổ chức kiểm điểm cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra sai phạm trong xét duyệt hồ sơ đối tượng đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội theo quy định.

Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật “khiển trách” đối với 1 trường hợp và thực hiện phê bình, rút kinh nghiệm toàn cơ quan đối với 3 trường hợp.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành xây dựng kê khai không trung thực về nhà đất, thu nhập để hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Đối với 80 trường hợp khác được nêu trong kết luận Thanh tra thành phố, UBND thành phố cho biết, Thanh tra thành phố đã có công văn đề nghị Sở Xây dựng phối hợp cùng Liên doanh DMC-579 (chủ đầu tư và quản lý dự án) kiểm tra, rà soát cụ thể từng trường hợp sai phạm và báo cáo kết quả.

Trên cơ sở báo cáo giải trình của Liên doanh DMC-579, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng Thanh tra xây dựng, Liên doanh DMC-579 rà soát từng trường hợp. Hiện nay, Thanh tra thành phố đang tổng hợp ý kiến đề xuất của Liên doanh DMC-579 và Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, vào tháng 12-2019, Thanh tra thành phố công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Khu chung cư nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Kết luận thanh tra chỉ rõ trong quá trình thực hiện công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại dự án Khu chung cư nhà ở xã hội An Trung 2, Sở Xây dựng và Liên doanh DMC-579 còn một số tồn tại, thiếu sót như: Sử dụng hệ thống biểu mẫu của Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23-5-2014 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã hết hiệu lực.

Xét duyệt một số hồ sơ không có giấy tờ chứng minh đúng đối tượng theo quy định; xét duyệt cho các đối tượng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn của người mua nhà ở xã hội như có trường hợp đã sở hữu nhà ở, chịu thuế thu nhập cá nhân..

Kết luận cũng chỉ rõ việc kê khai không trung thực, không đúng về nhà đất, thu nhập chịu thuế… để lợi dụng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của thành phố.

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Liên doanh DMC-579 chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát đối với những trường hợp sai phạm phải xử lý trong thời gian xét duyệt và được mua nhà ở xã hội An Trung 2 để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 6 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014.

Đồng thời, kiến nghị các biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kê khai không trung thực, không đúng về tài sản, thu nhập…

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.