Phát huy vai trò giám sát

.

HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 không ngừng đổi mới nội dung, hình thức giám sát, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng giám sát, được cử tri và nhân dân quận ghi nhận, đồng tình. Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận về nội dung này.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê.

* Kết quả đạt được trong công tác giám sát của HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 là gì, thưa bà?

- Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND quận tập trung triển khai các hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận bảo đảm thực hiện theo đúng quy định, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, thành lập 40 đoàn giám sát với 230 đợt đi thực tế làm việc với các đơn vị, địa phương ngành liên quan phục vụ công tác giám sát. Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn địa phương; sự phối hợp giữa Thường trực HĐND quận với các cơ quan liên quan được chú trọng thực hiện.

Các kiến nghị, kết luận qua giám sát được UBND quận, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm liên quan tiếp thu và nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần khắc phục những hạn chế, vướng mắc và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn quận. Nhờ đó, các nghị quyết của HĐND quận, quyết định của Thường trực HĐND quận tại các phiên họp có chất lượng. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND được khẳng định, đạt được những kết quả tích cực.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số nội dung giám sát được Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy và cử tri quận nhà đánh giá cao như: giám sát của Thường trực HĐND quận về công tác tuyển sinh đầu cấp; từ đó, đề xuất, kiến nghị UBND quận và các ngành có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ thực hiện tốt hơn công tác quản lý tạm trú tạm vắng, công tác điều tra phổ cập giáo dục tại địa phương, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến không đúng quy định và khắc phục tình trạng tăng số lớp học, sỉ số học sinh mỗi lớp quá cao so với quy định, nhất là ở các trường: Tiểu học Trần Cao Vân, Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, THCS Huỳnh Thúc Kháng, THCS Nguyễn Đình Chiểu….

Đối với việc giám sát công tác xét duyệt thực lực nghĩa vụ quân sự tại UBND các phường, sau giám sát đã đề nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự, ban chỉ huy quân sự các phường thực hiện sơ tuyển, xét duyệt bảo đảm đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét duyệt thực lực; đồng thời đề nghị UBND quận xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn tránh việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, chống khám, chống lệnh, đào bỏ ngũ… góp phần để quận Thanh Khê hoàn thành tốt chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự những năm qua.

Ngoài ra, năm 2016 và 2017, qua giám sát sử dụng nhà công sản và các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận, các Ban HĐND quận chỉ ra một số hạn chế và kịp thời kiến nghị các giải pháp giúp UBND quận và các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và công tác đầu tư, quản lý nhà công sản trên địa bàn quận ngày càng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Thường trực HĐND quận Thanh Khê tiến hành giám sát công tác triển khai và thực hiện Đề án “Tăng cường công khai minh bạch  và chống thất thu thuế trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018-2020”. (Ảnh chụp tháng 12-2020) Ảnh: NGỌC HÀ
Thường trực HĐND quận Thanh Khê tiến hành giám sát công tác triển khai và thực hiện Đề án “Tăng cường công khai minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018-2020”. (Ảnh chụp tháng 12-2020). Ảnh: NGỌC HÀ

* Từ ngày 1-7-2021 quận Thanh Khê thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị và thực hiện không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Khi đó, công tác giám sát của quận sau này được triển khai, thực hiện như thế nào để bảo đảm theo luật định?

- Đối với vấn đề này, Quận ủy sẽ chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp theo quy định, đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ-TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đối với nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND thành phố, lãnh đạo quận cũng mong muốn, cử tri sáng suốt lựa chọn bầu ra những đại biểu có đức, có tài, thực sự tâm huyết với quận để tham gia Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Thanh Khê. Trên cơ sở đó, Tổ đại biểu sẽ tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền các cấp theo thẩm quyền, đồng thời sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Qua đó, đồng hành cùng chính quyền quận trong việc giải quyết hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương.

* Xin cảm ơn!

NGỌC HÀ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.