Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại cảng hàng không, sân bay

.

Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 tại các cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 và các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nếu chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch. Các hãng hàng không tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly đối với tổ bay bảo đảm đúng các yêu cầu phòng, chống dịch theo các văn bản hướng dẫn hiện hành...; từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.