Tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K

.

ĐNO - Tại Công văn số 287-CV/BTGTU ban hành ngày 4-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tập trung thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác triển khai và tổ chức thực hiện phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.

Đồng thời, phản ánh những nỗ lực, quyết tâm của các sở, ban, ngành, các địa phương trong ứng phó các tình huống phòng, chống dịch để người dân biết thông tin. Không khai thác, mở rộng, suy đoán, làm nóng vấn đề; động viên, khuyến khích người dân bình tĩnh, chủ động, không hoang mang, lo lắng.

Đưa thông tin chính thức từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia, thành phố; tiếp tục động viên, đồng hành cùng thành phố vượt qua dịch, tiếp thêm động lực, sức mạnh cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ… những lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh đó, chủ động, tích cực phản bác các thông tin sai trái, lợi dụng tình hình dịch bệnh gây tâm lý hoang mang, bất an trong xã hội, cũng như tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và tinh thần nội dung các công văn của Thành ủy, UBND thành phố.

Đặc biệt, khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức người dân về việc tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp của các cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Song song đó, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố phối hợp, tăng cường quản lý chặt chẽ thông tin, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật, không đúng định hướng, có xu hướng suy diễn, “giật tít” gây hoang mang dư luận.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.