Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW

.

ĐNO - Sáng 30-6, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW theo hướng thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào; tạo sức lan tỏa, tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm mỗi cán bộ, đảng viên.

ph
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG 

Qua báo cáo của Đảng ủy khối, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ khối trong 5 năm qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, đánh giá, "tự soi", "tự sửa"; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian sớm nhất, tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá".

Bên cạnh đó, nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy lùi tiêu cực theo phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

Các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt.

"Phải làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa, tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Đảng bộ khối, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thể hiện qua việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên nghiêm túc, chặt chẽ. Hằng năm có 100% các tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trừ năm 2018 có 2 tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 2,1%); tỷ lệ đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 97,5%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ chưa đến 1%.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được nhiều cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai và lựa chọn các điểm đột phá. Hoạt động tuyên truyền cũng được tiến hành thường xuyên, gắn với việc tuyên truyền, cổ vũ tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến làm theo Bác. 

da
Lãnh đạo Đảng ủy khối tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Đảng ủy khối và cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở, các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới; gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng và trong xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Dịp này, Đảng ủy khối trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên đủ tiêu chuẩn; đồng thời biểu dương, tặng giấy khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.