Quán triệt một số chuyên đề về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố

.

ĐNO - Ngày 29-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố. 

Bí thư Thành hủy Nguyễn Văn Quảng dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng dự hội nghị.

Buổi sáng, hội nghị nghe ông Nguyễn Đức Hà, báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày nội dung “Một số vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”.

Chuyên đề có 3 nội dung chính là: một số vấn đề cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đại hội XII; Đại hội XIII và những điểm mới về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (phải) dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

 Trong đó, ông Nguyễn Đức Hà đã nêu một số kết quả nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đại hội XII, đó là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tiến hành toàn diện, đồng bộ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, với phương châm "cán bộ chức vụ càng cao thì phải càng gương mẫu".

Ông Nguyễn Đức Hà khẳng định, ít có nhiệm kỳ đại hội nào Ban Chấp hành Trung ương ban hành tới 4 Nghị quyết, 1 Quy định của Bộ Chính trị; Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành hơn 130 văn bản để chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ.

Nhiều vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm đã thực hiện từ nhiều năm trước nhưng chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra thì trong nhiệm kỳ này đã đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực, đơn cử như việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả rõ rệt.

Về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Hà cho biết, Đại hội đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là về xây dựng Đảng. Cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa...

Công tác xây dựng Đảng tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng có 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ để thực hiện, trong đó tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu quận Liên Chiểu. Ảnh: CTV
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu quận Liên Chiểu. Ảnh: CTV
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu quận Hải Châu. Ảnh: CTV
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu quận Hải Châu. Ảnh: CTV
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: CTV
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: CTV

Buổi chiều, hội nghị sẽ nghe 3 chuyên đề. Cụ thể: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết sẽ trình bày chuyên đề “Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố”.

Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trình bày chuyên đề “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng”. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh sẽ trình bày chuyên đề về “Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm Việt Nam (2021-2030)".

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.