Sửa đổi chức năng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

.

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 892/QĐ-TTg ngày 8-6-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 3-10-2018 về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: NAM PHƯƠNG
Trụ sở làm việc của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: NAM PHƯƠNG

Trong đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1296/QĐ-TTg. Cụ thể, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Quyết định 892/QĐ-TTg đã bổ sung chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý đối với khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 6-1-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 6-1-2020 thành lập Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1.

Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; do Công ty CP phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Khu CNTT tập trung Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.