Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang thuộc khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

.

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong danh sách này, thành phố Đà Nẵng có 1 xã thuộc xã khu vực I (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Toàn cảnh xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) nhìn từ trên cao. Ảnh: Đảng ủy xã Hòa Bắc
Toàn cảnh xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) nhìn từ trên cao. Ảnh: Đảng ủy xã Hòa Bắc cung cấp

Xã Hòa Bắc hiện có tổng diện tích tự nhiên 33.864,7 ha, toàn xã có 1.383 hộ với 4.356 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn Trung ương của xã là 5,92%.

Năm 2016, xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Hòa Bắc có 2 thôn đồng bào dân tộc thiểu số là Tà Lang và Giàn Bí, với tổng số 248 hộ (có 2 hộ đồng bào Khơ me, còn lại là đồng bào Cơ tu). 

Về tiêu chí để phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 được xác định, xã khu vực I (xã bước đầu phát triển) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là xã thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg và có 1 trong 2 tiêu chí gồm: có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%; đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.