Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch khó khăn do Covid-19

.

ĐNO - Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các địa phương về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên (HDV) du lịch gặp khó khăn do Covid-19.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ gồm: HDV du lịch quốc tế, HDV du lịch nội địa, HDV du lịch tại điểm có thẻ HDV du lịch còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ, không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

HDV du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho HDV du lịch. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

NHẬT HẠ

;
;
.
.
.
.
.