Hoàn thành bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã thuộc huyện Hòa Vang

.

Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang vừa cho biết, đến nay 11 xã thuộc huyện đã tổ chức xong kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 55 người trúng cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã (có 8 người trúng cử lần đầu, 47 người tái cử), mỗi xã có 1 chủ tịch HĐND, 1 chủ tịch UBND, 1 phó chủ tịch HĐND và 2 phó chủ tịch UBND.

Đây là bước kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong thời gian đến.

M.SƠN

;
;
.
.
.
.
.