Huyện Hòa Vang thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 80% dự toán

.

Ngày 9-7, tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Huyện ủy Hòa Vang cho biết, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 143,802 tỷ đồng, đạt 80,16% dự toán thành phố và 77,13% dự toán huyện.

Đến nay, tổng số sự án đang triển khai trên địa bàn huyện là 62 dự án (3.724 hồ sơ); đã bàn giao mặt bằng 1.567 hồ sơ và hoàn thành bàn giao mặt bằng 4 dự án; chi trả 279,474 tỷ đồng/686,71 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch. Huyện xây mới 40 nhà, sửa chữa 100 nhà gia đình chính sách, kinh phí thực hiện 4,66 tỷ đồng; giảm 240/532 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho 1.140.

Trong 6 tháng cuối năm, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống Covid-19; triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án theo chương trình đã đề ra…

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.