Nhanh chóng chi hỗ trợ người dân, lao động gặp khó khăn do Covid-19

.

Thường trực HĐND thành phố vừa ban hành công văn số 11/HĐND-VHXH ngày 13-7-2021 về việc thống nhất (theo Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 11-7-2021 của UBND thành phố) đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ kinh doanh và người lao động gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn thành phố. Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố nhanh chóng rà soát, phê duyệt danh sách, thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên và đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng chính sách hỗ trợ.

Theo tờ trình số 88/TTr-UBND của UBND thành phố, ngoài các đối tượng người lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 trong đợt 4 năm 2021 gồm: nhóm người có công và đối tượng bảo trợ xã hội khó khăn (nhóm chính sách đặc thù riêng của thành phố) với mức 1.000.000 đồng/người/lần; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố mức 500.000 đồng/người/lần.

Nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) thuộc các lĩnh vực: giáo viên, nhân viên các trường mầm non, các nhóm trẻ tư thục, dân lập; lái xe, phụ xe các tuyến xe buýt trợ giá thành phố, các tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, xe vận chuyển du lịch; thuyền viên phục vụ tàu du lịch; nhân viên khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm biển; người bán vé số; người làm nghề cắt tóc, dọn vệ sinh, giúp việc gia đình sẽ được nhận mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/lần.

Nhóm hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề (đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-C), mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người/lần; hộ kinh doanh chợ đêm (đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-C) mức 3.000.000 đồng/hộ/lần.

Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ hơn 92 tỷ đồng. Các đối tượng được giải quyết hỗ trợ 1 lần trong năm 2021; mỗi đối tượng chỉ nhận được 1 suất hỗ trợ ở mức cao nhất.

MINH SƠN

;
;
.
.
.
.
.