Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

.

ĐNO - Sáng 13-7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã phát huy tốt tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tâm huyết đóng góp nhiều ý kiến giá trị, giải quyết các nội dung quan trọng, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025. 

Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và việc giới thiệu nhân sự bổ sung một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tiến hành bầu bổ sung hai đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cũng đã thảo luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương (chức vụ tại thời điểm bị xem xét thi hành kỷ luật) bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy kết quả quan trọng đã đạt được của năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chung tay quyết tâm đẩy lùi Covid-19; tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị,  Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt thực hiện thắng lợi những nội dung của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.