Ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

.

Ngày 21-7, phát biểu kết luận hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện công tác quý 2-2021, triển khai nhiệm vụ thời gian đến, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, hiện nay Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố tiếp tục phát hiện một số ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Ngoài 4 phường đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, một số nơi đang có ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn, khống chế dịch, đặc biệt là trong các khu công nghiệp. Tinh thần chung là thành phố chuẩn bị một kịch bản, tính toán các phương án để phòng dịch hiệu quả. Các địa phương phải hết sức quan tâm đến tình hình an ninh trật tự liên quan đến phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị.        Ảnh: Hoàng Nhung
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HOÀNG NHUNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong thời gian đến, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung thực hiện theo các công văn, thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy về phòng, chống dịch. Các cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch; xây dựng các phương án, kịch bản, tình huống, chủ động nguồn lực, dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân; phân công các thành viên cấp ủy trực tiếp đứng điểm, theo dõi chỉ đạo địa bàn.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống dịch, tuân thủ thực hiện 5K. Công an thành phố tăng cường hơn nữa đấu tranh, trấn áp tội phạm, bên cạnh đó phải bảo đảm tính nhân văn trong xử lý vi phạm. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các quận, huyện cần triển khai kịp thời việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống; thực hiện Nghị định số 34/2021/NĐ-CP, Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và quy chế làm việc của UBND quận, phường; tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là các cuộc đối thoại với nhân dân của chủ tịch UBND quận, phường; giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 2-2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã tham gia tổ chức điểm cầu kết nối với hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn thành phố quán triệt, triển khai các chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Ban Thường vụ Thành ủy triển khai công tác nhân sự sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền, cơ quan Nhà nước trước và sau bầu cử; triển khai thực hiện Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025” .

Trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch nhằm thực hiện nhiệm vụ kép; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

H.NHUNG

;
;
.
.