Bảo đảm hỗ trợ người dân kịp thời, đúng đối tượng

.

* Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà): Không có chuyện nhận quà thay tiền mặt

Theo danh sách ban đầu, phường có gần 10.000 hộ được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND. Tuy nhiên, con số thực tế không lớn đến như thế vì qua danh sách các tổ đã lập, gửi lên, phường tiến hành xác minh, rà soát lại để chống trùng (những trường hợp đã được nhận theo các quyết định hỗ trợ trước đó sẽ bị loại ra). Hiện nay, số hộ ở thực tế (thường trú) có khoảng 3.000 hộ sẽ được nhận lần này. Số hộ ở thuê trọ, sinh viên, công nhân (tạm trú) trên địa bàn phường khá đông, nên sẽ được rà soát, thẩm định lại kỹ lưỡng, sau khi có danh sách cụ thể, xác đúng mới tiến hành chi tiền hỗ trợ. Tất cả các trường hợp được lập danh sách, đúng đối tượng theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND sẽ chi trả bằng tiền mặt, không phải bằng quà (thay tiền) như thông tin một số người dân phản ánh.

* Ông Võ Duy Lâm, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình (quận Hải Châu): Bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, minh bạch

Số liệu đăng ký ban đầu của phường có trên 4.500 hộ được nhận. Qua thực tế rà soát, thẩm định lại, chỉ còn khoảng 2.600 hộ thực nhận. Sau khi chốt danh sách, phường sẽ tiến hành chi tiền mặt cho các hộ dân theo chủ trương của thành phố, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, minh bạch.

* Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu): Thành lập tổ thẩm định

Số hộ dự kiến ban đầu của phường có trên 21.000 hộ được nhận theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND. Hiện các khu dân cư, tổ dân phố đang rà soát lại tất cả danh sách đã được đề xuất trước đó. Phường đã thành lập tổ thẩm định, xác minh lại qua danh sách do tổ dân phố lập. Những đối tượng đã cụ thể, rõ ràng, phường sẽ tiến hành chi tiền hỗ trợ. Những đối tượng chưa rõ, sẽ tiến tục xác minh. Thực tế ở Hòa Khánh Bắc khá phức tạp về đối tượng, nhất là lực lượng công nhân (trước đây làm việc “3 tại chỗ” ở công ty, mới trở về lại địa phương). Do đó, các đối tượng ở tạm trú, phường sẽ trực tiếp xác minh từng khu trọ, từng số hộ ở cụ thể. Qua công tác rà soát, xác minh, cơ bản số hộ so với danh sách ban đầu là không giảm.

* Bà Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Hòa An (quận Cẩm Lệ): Giám sát việc triển khai chi hỗ trợ

Hiện phường đang rà soát, tổng hợp danh sách để chống trùng. Phường thực hiện rà soát qua nhiều kênh, từ tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác Mặt trận, cảnh sát khu vực... để bảo đảm đúng, trúng đối tượng, không sót cũng không trùng. Bên cạnh đó, việc triển khai của phường sẽ có HĐND thành phố về giám sát, nên càng bảo đảm việc rà soát, lập danh sách và tiến hành chi trả hoàn toàn đúng theo chủ trương, quy định của thành phố. Theo số liệu ban đầu, phường có trên 12.500 hộ được nhận. Qua rà soát ban đầu, số thực nhận còn khoảng 10.000 hộ.

TRỌNG HUY thực hiện

;
;
.
.
.
.
.