Cấp bổ sung 400 thùng rác phục vụ chống dịch

.

Ngày 14-9, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung 400 thùng rác mới cho các quận, huyện, trong đó có 300 thùng loại 240 lít và 100 thùng loại 660 lít, với tổng kinh phí 800 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của đơn vị nhằm tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố và phục vụ công tác chống dịch, tránh để lây nhiễm dịch bệnh từ rác.

Theo đó, trong đợt cấp bổ sung này đã tăng cường cấp thùng rác cho cơ sở y tế ở các quận, huyện. Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng hỗ trợ phương tiện để vận chuyển kịp thời  thùng rác về các địa bàn, đơn vị; Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện phối hợp các đơn vị liên quan của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục bàn giao, quản lý và sử dụng hiệu quả.

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.