Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố

.

ĐNO - Ngày 4-9, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn cùng làm Phó Trưởng ban.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố còn có các ủy viên là lãnh đạo HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

* Cùng ngày, UBND thành phố ban hành công văn về việc mua sắm camera phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện khảo sát các vị trí lắp đặt camera giám sát một số khu dân cư chưa có camera để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

UBND thành phố cũng chỉ đạo, việc lắp đặt camera phải bám sát nội dung đề án "Xây dựng thành phố thông minh và kiến trúc tổng thể thành phố thông minh" đã ban hành, vừa phục vụ công tác phòng, chống dịch, vừa sử dụng tiếp về sau cho Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.