Thực hiện đúng quy định xe luồng xanh, bãi bỏ quy định không phù hợp

.

ĐNO - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các địa phương thực hiện đúng quy định xe luồng xanh, bãi bỏ quy định không phù hợp.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở GTVT tiếp tục khẩn trương rà soát, kiểm tra và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, thành phố bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ GTVT. Ảnh: THÀNH LÂN
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục khẩn trương rà soát, kiểm tra và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, thành phố bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải. Ảnh: THÀNH LÂN

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải (GTVT) địa phương và các Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) I, II, III, IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) về việc hỗ trợ vận tải hàng hóa, kiểm soát xe luồng xanh theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT và Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16-8-2021 của Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tại các chốt kiểm soát Covid-19 và các cơ quan, ban, ngành tại địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 12/CĐ-BGTVT ngày 26-8- 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24-8-2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng ô-tô trong thời gian phòng, chống Covid-19.

Đồng thời, yêu cầu Sở GTVT tiếp tục khẩn trương rà soát, kiểm tra và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, thành phố bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ GTVT.

Cục QLĐB I, II, III và IV thường xuyên theo dõi, đôn đốc làm việc với Sở GTVT các tỉnh, thành phố địa phương trên địa bàn Cục quản lý liên quan công tác kiểm soát, phòng Covid-19 đối với vận tải hàng hóa, xe luồng xanh chưa đúng, chưa thống nhất với chỉ đạo của Bộ GTVT, Chính phủ; gây khó khăn cho vận tải hàng hóa.

Đặc biệt các bất cập vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến lưu thông vận tải, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường. Công tác theo dõi, đôn đốc này phải triển khai báo cáo hằng ngày về Vụ vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Được biết, thời gian qua, để thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống Covid-19 và với mục tiêu vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải vừa bảo đảm tính thống nhất với các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiều văn bản đôn đốc các địa phương, ngành GTVT triển khai thực hiện và báo cáo về Tổng cục.

Đến nay, vẫn còn một số địa phương áp dụng “quy định riêng” như hiệu lực giấy xét nghiệm Covid-19 (ít hơn 72 tiếng), hoặc test tất cả các tài xế ra vào thành phố dù có xét nghiệm âm tính còn hiệu lực.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.