Tiếp tục hướng dẫn triển khai giấy đi đường QRCode

.

ĐNO - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có Văn bản số 2725/STTTT-CNTT ngày 17-9-2021 gửi các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về việc hướng dẫn tiếp tục triển khai giấy đi đường QRCode.

Theo đó, các giấy đi đường đã cấp trước đây (ghi hiệu lực đến ngày 18-9-2021) hết hiệu lực sử dụng từ 8 giờ ngày 19-9-2021.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được phê duyệt, cấp giấy và không thay đổi thông tin, nhân viên sử dụng tài khoản đã cấp, đăng nhập vào ứng dụng (tại địa chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn) để lấy giấy đi đường mới (ứng dụng đã tự động cấp giấy mới, có hiệu lực từ ngày 19-9-2021 đến ngày 25-9-2021), in và triển khai cho nhân viên sử dụng theo quy định.

Qua triển khai thực tế đăng ký và cấp giấy đi đường QRCode theo Công văn số 5689/UBND-KGVX ngày 3-9-2021 và ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở TT&TT đã điều chỉnh cơ chế phê duyệt, cấp giấy đi đường QRCode dựa trên dữ liệu để công tác cấp giấy được chính xác, tiết kiệm thời gian, tránh phát sinh các vấn đề liên quan cho cơ quan, doanh nghiệp.

Đối với trường hợp đăng ký, cấp mới giấy đi đường QRCode: các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký trực tuyến (trên ứng dụng https://giaydiduong.danang.gov.vn; tất cả thông tin, thành phần hồ sơ đã có mẫu sẵn trên ứng dụng).

Cơ quan thẩm quyền kiểm tra, phê duyệt danh sách nhân viên của đơn vị, doanh nghiệp đăng ký dựa trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, BHXH; cập nhật danh sách đã phê duyệt lên hệ thống và tự động trả kết quả giấy đi đường QRCode.

Các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng tài khoản đã cấp vào ứng dụng để lấy kết quả, in, cấp cho nhân viên sử dụng theo quy định (không được bổ sung, chỉnh sửa, thay thế thông tin nhân viên sau khi phê duyệt).

Đối với trường hợp đăng ký cấp lại, cấp bổ sung giấy đi đường QRCode, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân thực hiện như ở trên. Đơn vị, doanh nghiệp nộp danh sách nhân viên mới (về số lượng bảo đảm tỷ lệ theo quy định) hoặc thay đổi thông tin nhân viên đăng ký giấy đi đường.

Để thuận lợi, rút ngắn thời gian phê duyệt, tránh sửa đổi hồ sơ, cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm việc chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt về danh sách nhân viên đề nghị cấp giấy (bảo đảm tỷ lệ, đúng nhân viên trực tiếp của mình, thông tin thời gian đi, điểm đến, lộ trình chi tiết, cụ thể).

Trong quá trình thực hiện, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân vui lòng liên hệ Tổng đài 0236.1022, 0236.383.1022 hoặc Phòng Công nghệ thông tin, Sở TT&TT (0236.3840.125); hoặc thông tin đầu mối các cơ quan, địa phương phê duyệt tham gia phê duyệt trong thời gian qua.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.