Chính trị - Xã hội

Xử lý vi phạm về phòng, chống Covid-19 liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa

07:47, 11/09/2021 (GMT+7)

ĐNO - Đối với trường hợp được xác định mắc Covid-19, ngoài bị phạt tiền đến 20 triệu đồng, còn bị buộc thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định.

Ngày 11-9, Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có thông báo về việc xử lý các vi phạm về phòng, chống Covid-19 liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đối với cá nhân người lái xe và người đi cùng có hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử lý như sau:

Trong trường hợp chưa được xác định là mắc Covid-19, ngoài bị phạt tiền đến 10 triệu đồng còn bị buộc thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định.

Đối với trường hợp được xác định mắc Covid-19, ngoài bị phạt tiền đến 20 triệu đồng, còn bị buộc thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định.

Các xử lý khác theo quy định về xử lý cá nhân vi phạm trên lĩnh vực hoạt động vận tải và phòng chống dịch truyền nhiễm như đối với đơn vị vận tải thì chủ đơn vị có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 4, khoản 7 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31-7-2021 của UBND thành phố (không xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch theo quy định), bị phạt tiền đến 10 triệu đồng.

Xem xét thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đã cấp cho đơn vị (đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải). Kiến nghị không cấp giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng, chống Covid-19 (giấy luồng xanh) theo quy định. Xử lý khác theo quy định về xử lý tổ chức vi phạm trên lĩnh vực hoạt động vận tải và phòng chống dịch truyền nhiễm.

THÀNH LÂN

.