Phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

.

ĐNO - Sáng 13-10, Ban Tuyên giáo Quận ủy, UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu ký kết chương trình phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy, UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu kí kết chương trình phối hợp. Ảnh: L.P
Đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy, UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: L.P

Theo đó, chương trình tập trung vào các nội dung: chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách của bộ, ngành Trung ương, địa phương;

Tham mưu cho Quận ủy, các cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm; các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm; trực tiếp cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực thi pháp luật, góp phần tích cực triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.