Nỗ lực xây dựng dòng họ học tập

.

Ở Hòa Vang, phong trào xây dựng dòng họ học tập phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng học tập và thắt chặt thêm quan hệ đoàn kết, gắn bó trong từng gia tộc. Đến nay, toàn huyện có 186 tộc được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”. 

Đại diện tộc Trần Đình khu vực Yến Nê (xã Hòa Tiến) tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi.   (Ảnh chụp khi chưa có Covid-19)Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Đại diện tộc Trần Đình khu vực Yến Nê (xã Hòa Tiến) tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi. (Ảnh chụp khi chưa có Covid-19). Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Hội đồng gia tộc tộc Đặng thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) đưa nội dung khuyến học, khuyến tài vào quy ước gia tộc, yêu cầu con cháu nỗ lực, phấn đấu xây dựng gia đình học tập, góp phần xây dựng dòng họ học tập. Tại các hoạt động của gia tộc hằng năm (tế, lễ, chạp mả…), hội đồng gia tộc luôn chú trọng động viên con cháu học giỏi, đồng thời vận động ủng hộ kinh phí khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ con cháu đang đi học gặp khó khăn.

Các tiêu chí khuyến học, khuyến tài được phổ biến đến từng gia đình, tạo ra động lực tinh thần, thôi thúc con cháu ra sức phấn đấu vượt khó học giỏi. Nhờ đó, tộc Đặng được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”. Trưởng tộc Đặng Minh Hoàng cho biết, hằng năm, 100% con cháu trong tộc thi đỗ lớp 10 trường công lập, hơn 85% đỗ đại học chính quy. Hai năm nay, do Covid-19 không tổ chức khen thưởng tập trung, đại diện gia tộc đến biểu dương và trao thưởng tại nhà cho từng em.

Trong khi đó, Hội đồng gia tộc tộc Lê làng Quá Giáng (xã Hòa Phước) thường xuyên tuyên truyền xây dựng dòng họ học tập và phong trào học tập suốt đời. Chi hội khuyến học của tộc lập bộ tiêu chí xây dựng dòng họ học tập và vận động con cháu ký cam kết thực hiện. Theo đó, con cháu trong tộc đã có gia đình hằng năm có trách nhiệm đóng góp Quỹ khuyến học (30.000 đồng/người) để khen thưởng những con cháu học giỏi. Lễ phát thưởng hằng năm được tổ chức trang trọng tại nhà thờ tộc. Trong niềm vui được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”, Trưởng tộc Lê Khuân chia sẻ: “Qua năm học 2020-2021, toàn tộc có hơn 100 em được khen thưởng về thành tích học giỏi và đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi”...

Không chỉ riêng tộc Đặng thôn An Trạch hay tộc Lê làng Quá Giáng, trên địa bàn huyện Hòa Vang có 213 tộc đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập” và 186 tộc được công nhận danh hiệu này. Nhân dân toàn huyện đồng tình hưởng ứng chủ trương xây dựng dòng họ học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các tộc đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” đều có chi hội khuyến học, từng chi hội thống nhất mức vận động kinh phí khuyến học, khuyến tài và quán triệt cho con cháu thông suốt, tự giác thực hiện. Qua đó, con cháu có gia đình thấy rõ trách nhiệm của mình đối với việc học của thế hệ đang cắp sách đến trường, đồng thời lớp con cháu đang đi học có thêm nguồn động viên khích lệ, nỗ lực phấn đấu vươn lên trên con đường học vấn.

Trong khi tộc Lâm Quang (xã Hòa Phong) thường xuyên vận động gây quỹ khuyến học và hằng năm tổ chức phát thưởng hết sức long trọng thì tộc Đỗ ở khu vực Gò Hà (xã Hòa Khương) vừa quan tâm khen thưởng con cháu học giỏi, vừa kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Năm học 2020-2021, toàn tộc có hơn 40 học sinh giỏi. Đặc biệt, tộc Lê ở thôn Hòa Trung (xã Hòa Ninh) năm nào cũng có học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi, 100% con cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường, vinh dự được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập tiêu biểu”.          

Tại các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, phong trào xây dựng dòng họ học tập cùng các hoạt động khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển mạnh mẽ, thắt chặt thêm quan hệ đoàn kết, gắn bó trong từng gia tộc. Theo Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hòa Bắc Nguyễn Thị Lan, thông qua việc xây dựng dòng họ học tập, thường trực hội phối hợp với các gia tộc vận động những hộ khá giả quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhờ vậy nhiều năm xã không có trường hợp bỏ học vì lý do kinh tế.

“Đúc kết kinh nghiệm những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong toàn huyện tiếp tục vận động xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả mô hình dòng họ học tập”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng nhấn mạnh.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.