Quận Thanh Khê bảo đảm tinh giản biên chế đúng lộ trình

.

Ngày 24-11, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do Phó Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, từ năm 2015 đến nay, quận tinh giảm 161 người làm việc ở cả quận và phường, bảo đảm việc tinh giản biên chế theo đúng lộ trình. Qua thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) gắn với xây dựng vị trí việc làm, giúp CBCC công tác ở vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo. Quận tổ chức tinh gọn bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, qua đó cán bộ phát huy được năng lực, sở trường công tác.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, bất cập như việc tinh giản biên chế trong khi khối lượng công việc nhiều dẫn đến tạo áp lực lớn đối với những người làm chuyên môn; tinh giản biến chế nhưng thu nhập của CBCC, người hoạt động không chuyên trách không tăng, nhất là mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách của phường theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ quá thấp.

Việc sắp xếp, bố trí CBCC còn nhiều bất cập giữa khung năng lực cho từng vị trí theo Đề án vị trí việc làm với trình độ chuyên môn được đào tạo. Quận Thanh Khê kiến nghị sớm quy định cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường là công chức như khối chính quyền; có lộ trình chuyển người hoạt động không chuyên trách phường thành công chức để phù hợp với mô hình chính quyền đô thị; nâng cao mức phụ cấp đối với các chức danh kiêm nhiệm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của quận Thanh Khê, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương. Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến để trình, báo cáo Ban Chỉ đạo và cơ quan thẩm quyền xem xét, nghiên cứu để có cơ chế tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong thời gian đến, cũng như trong quá trình đánh giá triển khai công tác quản lý biên chế các giai đoạn tiếp theo.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.