Thành lập Đoàn kiểm tra về thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 5-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, ông Vũ Đức Chính, thư ký Đoàn kiểm tra công bố Quyết định số 134-QĐNS/TW ngày 23-6-2021 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong thời gian kiểm tra, đoàn sẽ kiểm tra, làm việc tại các đơn vị: Đảng ủy Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Trung… 

Phát biểu tại hội nghị và công bố quyết định, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tất cả các đơn vị tổ chức Đảng cần tập trung phổ biến, tuyên truyền sâu rộng kết quả của đại hội; đồng thời nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn bản của đại hội, khẩn trương xây dựng triển khai chương trình hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước với tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, năm 2021, Bộ Chính trị quyết định thành lập các đoàn để kiểm tra việc triển khai tại 10 đơn vị trên toàn quốc, trong đó có Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhằm đánh giá tình hình, xác định rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và vi phạm (nếu có), những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức Đảng trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thống nhất lịch kiểm tra từ ngày 8 đến 11-11; dự kiến ngày 14-11 thông báo dự thảo kết quả kiểm tra.

Vì vậy, đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn báo cáo kèm theo các tài liệu chứng minh báo cáo; đồng thời đề nghị đoàn kiểm tra bám sát lịch làm việc dự kiến, nếu quá trình kiểm tra có phát sinh thì thống nhất với địa phương để giải quyết.

Theo đồng chí Phan Đình Trạc, mục đích của kiểm tra là để góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, khắc phục tình trạng nghị quyết đúng nhưng thực hiện không đúng, không nghiêm, không hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị công bố quyết định. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị công bố quyết định. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất các nội dung kiểm tra, đồng thời đề xuất đoàn nghiên cứu bổ sung thêm mục dự kiến nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo, tài liệu phục vụ cho đoàn; thống nhất phân công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trực tiếp trao đổi với đoàn kiểm tra nhằm giải quyết các yêu cầu của đoàn; giao Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh làm đầu mối phối hợp và hỗ trợ đoàn trong thời gian kiểm tra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đồng chí bí thư của các Đảng bộ được kiểm tra chịu trách nhiệm phân công cán bộ cung cấp tài liệu bảo đảm các yêu cầu, khi bàn giao tài liệu có biên bản theo đúng quy định.

Cạnh đó, đề nghị các đơn vị được kiểm tra, các đơn vị tham mưu giúp việc Thành ủy tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, chuẩn bị chu đáo cho công tác của đoàn kiểm tra Trung ương nhằm phục vụ nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.