Thành lập Tổ công tác đặc biệt bảo đảm an sinh xã hội

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3508/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến là tổ trưởng; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm tổ phó. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành làm thành viên. 

Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi và tiếp cận thông tin, kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của người dân, người lao động và sử dụng lao động.

Tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 thành phố về hỗ trợ khó khăn của người dân, người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Bảo đảm để người dân ổn định cuộc sống, an sinh xã hội, ổn định chính trị trong trạng thái bình thường mới; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

PHƯƠNG CHI

 

;
;
.
.
.
.
.