Tăng cường công tác thi hành án dân sự

.

Cục Thi hành án dân sự thành phố vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022.

Theo báo cáo, năm 2021, tỷ lệ giải quyết án của Cục Thi hành án dân sự thành phố đạt 62% về số việc (5.970 việc) và đạt tỷ lệ 17,3% về giá trị (hơn 1.300 tỷ đồng) trên số có điều kiện thi hành án…

Năm 2022, Cục Thi hành án dân sự thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội và Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, thực hiện thi hành án hành chính.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18-11-2021 của UBND thành phố về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

L.HÙNG

;
;
.
.
.
.
.