Đà Nẵng là một trong 5 địa phương bảo vệ môi trường tốt

.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, thành phố Đà Nẵng và 4 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh, Trà Vinh được xếp hạng kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh gia kết quả bảo vệ môi trường ở mức tốt; 34 tỉnh, thành phố được xếp hạng khá và 24 tỉnh, thành phố xếp hạng mức trung bình.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kết quả xếp hạng thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường nói trên, tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện bảo vệ môi trường trong thời gian đến.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.