Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

.

ĐNO - Cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị các cấp.

Đây là nhấn mạnh của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, diễn ra sáng 13-1. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (phải); Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (trái) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: L.P

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của hệ thống dân vận các cấp và đội ngũ làm công tác dân vận trong năm 2021; nhấn mạnh công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới, ngành Dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.

Hệ thống dân vận cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết của của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Ngành Dân vận cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn, chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận; vận động nhân dân tuân thủ nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống Covid-19; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân.

Đồng thời, chú trọng công tác dân vận ở đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, người dân tại các khu công nghiệp, chế xuất, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Covid-19".

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, để làm tốt công tác dân vận cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Theo đó, cán bộ làm công tác dân vận cần có kiến thức, sự kiên trì, linh hoạt trong quá trình vận động quần chúng; bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị các cấp.

Cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách dân vận; trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ dân vận, chung tay phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước giàu, mạnh, văn minh.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.