Quận Hải Châu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

.

Chiều 26-1, tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, UBND quận Hải Châu cho biết, năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận đạt kết quả tích cực, bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2021 đạt 32.577 tỷ đồng, tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thủy sản ước đạt 3.910 tấn, đạt 95,53% kế hoạch được giao. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm hỗ trợ kịp thời, nhất là hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19; tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách thành phố và quận được giám sát, đôn đốc thường xuyên; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”; tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Năm 2022, quận Hải Châu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, ngành. Theo đó các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân tiếp tục phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra; tập trung triển khai thực hiện đề án “Quận Hải Châu - Quận môi trường” giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị; tập trung triển khai, xây dựng các nội dung về chính quyền số, chính quyền điện tử…

Dịp này, 1 đơn vị của quận được Bộ Công an tặng bằng khen, 6 đơn vị được UBND thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.