Quận ủy Sơn Trà tăng cường thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

.

Ngày 26-1, báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Quận ủy Sơn Trà cho biết, năm 2021 các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn từng bước được khôi phục; thu ngân sách vượt dự toán thành phố giao; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực...

Trong năm, quận hoàn thành xây mới 19 nhà, sửa chữa 47 nhà cho hộ nghèo (đạt tỷ lệ 106%) với tổng kinh phí 2,15 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 5.600 lao động. Đảng bộ kết nạp 60 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Năm 2022, Quận ủy Sơn Trà xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý của Nhà nước và công tác vận động quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của thành phố “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Dịp này, Quận ủy Sơn Trà khen thưởng 6 chi bộ 5 năm liền (2017 - 2021) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 54 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017 - 2021); 5 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 về công tác xây dựng Đảng.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.