Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

.

Ngày 12-1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết đề án nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự tham gia tích cực, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố biên giới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và ban chỉ đạo đề án các cấp. Với tinh thần chủ động và trách nhiệm, các địa phương, đơn vị bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, huy động tối đa nguồn lực, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các mô hình, cách làm linh hoạt, sáng tạo. Hiệu quả của đề án có ý nghĩa chính trị sâu sắc, cũng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, ngay sau khi đề án được triển khai thực hiện, UBND thành phố kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu vực biên giới biển ổn định và phát triển, nhất là trong điều kiện phòng, chống Covid-19. Bên cạnh đó, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì tham mưu, biên soạn tài liệu tuyên truyền chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và đề nghị Đại học Đà Nẵng đưa vào chương trình học tập ngoại khóa cho học sinh, sinh viên. Song song đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 1.933 buổi với 222.003 lượt người nghe về pháp luật. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam, tuyên truyền các văn bản pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, để nhân dân yên tâm vừa bám biển sản xuất, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo Tổ quốc.

Thông qua công tác kiểm soát xuất nhập khẩu và công tác kiểm soát hành chính, Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp các lực lượng chức năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn  295.000 lượt thuyền viên, 540.000 khách du lịch đến Đà Nẵng và hơn 490.000 lượt ngư dân hoạt động khai thác hải sản, trong đó chú ý đến việc chấp hành các quy định, bảo đảm các thủ tục khi hành nghề trên biển cho các phương tiện…

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.