Bí thư chi bộ là cầu nối vững chắc của Đảng với dân, góp phần xây dựng và phát triển thành phố

.

ĐNO - “Thực hiện phương châm “Đảng mạnh từ cơ sở” và được “Đảng cử, dân tin”, các đồng bí thư chi bộ khu dân cư (KDC) đã và đang nỗ lực hết mình, có những đóng góp thiết thực, quan trọng, ngày càng góp phần thắt chặt niềm tin giữa dân với Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng và mong muốn các đồng chí bí thư chi bộ KDC phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đóng góp, cống hiến, là cầu nối vững chắc của Đảng với dân, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đã phát biểu như vậy tại hội nghị thông tin chuyên đề cho bí thư chi bộ khu dân cư (KDC) trên địa bàn thành phố năm 2022 do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sáng 29-3.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

"Cánh tay nối dài" của các cấp ủy Đảng, chính quyền

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, xác định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ KDC, thời gian qua, Trung ương và thành phố có nhiều nghị quyết, chủ trương, văn bản liên quan công tác xây dựng Đảng hướng mạnh về cơ sở với phương châm “Đảng mạnh từ cơ sở”, “dựa vào dân để xây dựng Đảng”; tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố, đồng thời cùng với đó đã sắp xếp, kiện toàn chi bộ KDC. Đến nay, thành phố có 1.202 chi bộ KDC.

Chi bộ KDC đã thể hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, kịp thời chuyển tải những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, vào thời điểm khó khăn khi Covid-19 diễn biến phức tạp, chi bộ KDC đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, không quản ngại khó khăn, thực sự là “cánh tay nối dài” của các cấp ủy, chính quyền; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các ban điều hành KDC, tổ Covid-19 cộng đồng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tuyên truyền vận động, thuyết phục, thực hiện tốt phương châm “ai ở đâu thì ở đó” để mỗi người dân  là “một chiến sĩ” cùng thành phố chiến thắng đại dịch và phục hồi, tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Những kết quả đạt được của chi bộ KDC nêu trên có vai trò, đóng góp quan trọng của các đồng chí bí thư chi bộ, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong chi bộ.

“Nhiệm vụ của bí thư chi bộ KDC cũng như các lực lượng khác ở KDC được ví như “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng các đồng chí không ngại khó khăn, tận tâm, năng nổ và trách nhiệm. Có những đồng chí kiêm nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận; có những đồng chí phụ trách ở địa bàn rộng, đông dân cư; có những đồng chí đã lớn tuổi… nhưng với sự nhiệt huyết của mình đã lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của địa phương”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ khu dân cư

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đảng ta khẳng định, tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng.

Vì vậy, việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ nói chung và KDC nói riêng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các chi bộ KDC, trực tiếp là bí thư chi bộ nghiên cứu sâu  bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tiếp tục nghiên cứu 2 chuyên đề được trình bày tại hội nghị lần này. Đây là nguồn tư liệu quý giá để quán triệt, triển khai tới đảng viên KDC.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 14 cá nhân xuất sắc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 14 cá nhân xuất sắc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời nắm vững và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; trên cơ sở đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của KDC xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30-12-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ động nắm bắt các vấn đề bức xúc, liên quan dân sinh, các vấn đề phức tạp nảy sinh ở KDC để kịp thời thông tin, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm đời sống nhân dân và tình hình an ninh trật tự tại KDC.

Quan tâm theo dõi, giám sát trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm phát huy dân chủ ở cơ sở.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các bí thư chi bộ có những đóng góp xuất sắc trong công tác ở địa phương. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các bí thư chi bộ có những đóng góp xuất sắc trong công tác ở địa phương. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng đoàn HĐND phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, sớm có nghị quyết, quy định về sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách mới đối với cán bộ KDC, tổ dân phố, thôn để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Trong đó, chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh nâng lên mức hỗ trợ phù hợp hơn, cao hơn và ở mức tối đa cho bí thư chi bộ KDC và các cấp ủy. Đồng thời xem xét tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm đối với chi bộ KDC.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát các KDC chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng để sớm đề xuất phương án quy hoạch, đầu tư phù hợp, bảo đảm việc hội họp và sinh hoạt chi bộ tại KDC. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các quận, huyện ủy sớm tham mưu ban hành các hướng dẫn và quy định để giải quyết các vướng mắc về sinh hoạt Đảng, về nhân sự, tạo nguồn bí thư chi bộ.

Các quận, huyện, phường, xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của chi bộ KDC. Chăm lo xây dựng và tạo nguồn bí thư chi bộ KDC, tổ dân phố, thôn. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; đặc biệt là định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của KDC.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm túc trách nhiệm dự sinh hoạt với chi bộ KDC theo Quy định số 76-QĐ/TU ngày 23-12-2020 của Thành ủy; qua đó, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh tại KDC, tổ dân phố…

“Thực hiện phương châm “Đảng mạnh từ cơ sở” và được “Đảng cử, dân tin”, các đồng bí thư chi bộ KDC đã và đang nỗ lực hết mình, nhiệt huyết, có những đóng góp thiết thực, quan trọng, ngày càng góp phần thắt chặt niềm tin giữa dân với Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng và mong muốn các đồng chí bí thư chi bộ KDC phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đóng góp, cống hiến, là cầu nối vững chắc của Đảng với dân, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy  Đoàn Ngọc Hùng Anh báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng báo cáo chuyên đề “Nhận thức mới về chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam”.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng trình bày chuyên đề: “Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng thành phố phát triển bền vững và phồn vinh”.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của bí thư chi bộ KDC trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao Bằng khen cho 14 cá nhân đại diện cho 186 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng.

NGỌC PHÚ - TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.