Hỗ trợ người lao động 3 tháng tiền thuê nhà

.

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, chế xuất và khu vực kinh tế trọng điểm.

Theo đó, người lao động thuộc diện thụ hưởng thuộc nhóm có hợp đồng lao động, đóng BHXH, làm việc trong khu công nghiệp, chế xuất và 4 vùng kinh tế trọng điểm với các tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

Cụ thể, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nằm trong các khu vực kể trên được hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng.

Điều kiện hỗ trợ là ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến ngày 30-6; có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trước ngày 1-1; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4; đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, Chính phủ quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 1.000.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng.

Điều kiện hỗ trợ với nhóm này là ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6; đang tham gia bảo BHXH bắt buộc tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia BHXH bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

Về thủ tục hỗ trợ, người lao động làm đơn đề nghị doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng. Sau khi BHXH xác nhận, sồ sơ được gửi đến UBND cấp, quận huyện thẩm định, cấp tỉnh, thành phố phê duyệt.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.