Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của bí thư chi bộ

.

Ngày 29-3-2022, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2022), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho bí thư chi bộ khu dân cư (KDC) trên địa bàn thành phố. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng tại cơ sở, khẳng định đội ngũ bí thư chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng ở KDC đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở thôn, tổ, khu phố, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã dành cho Báo Đà Nẵng cuộc trao đổi về vai trò hạt nhân của bí thư chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng ở KDC.

...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết.

Trao đổi với Báo Đà Nẵng trước thềm hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết:

- Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và từ thực tiễn xây dựng, phát triển Đảng bộ thành phố, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn tập trung chăm lo xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò các chi bộ với vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố nói chung, của Đảng bộ thành phố nói riêng, người bí thư chi bộ đóng vai trò hết sức quan trọng, là người cụ thể hóa, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Có thể nói, hiện nay, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố hầu hết là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng, lãnh đạo hoạt động các chi bộ thôn, tổ dân phố cũng như phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở ngày càng nâng cao chất lượng. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ kiêm nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố với địa bàn rộng, số lượng đảng viên, hộ dân nhiều nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với địa phương, các đồng chí đã lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt, vào những thời điểm khó khăn khi Covid-19 diễn biến phức tạp trong các năm 2020, 2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân từng đồng chí bí thư chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, không quản ngại khó khăn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các ban điều hành KDC, tổ Covid-19 cộng đồng tại địa phương; giúp từng tổ dân phố, KDC thực sự tạo nên được những “pháo đài” vững chắc; trở thành tấm gương, nguồn động viên to lớn để nhân dân thêm niềm tin vào Đảng, chính quyền, đồng hành, chia sẻ, chung sức, chung lòng cùng thành phố vượt qua dịch bệnh.

Các đồng chí bí thư chi bộ đã thể hiện rõ nét vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố.

Lãnh đạo thành phố quan tâm phát huy vai trò của bí thư chi bộ trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.  Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) động viên cán bộ khu dân cư ở quận Hải Châu trong công tác phòng, chống dịch tháng 8-2021. Ảnh: Ngọc Phú
Lãnh đạo thành phố quan tâm phát huy vai trò của bí thư chi bộ trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. TRONG ẢNH: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) động viên cán bộ khu dân cư ở quận Hải Châu trong công tác phòng, chống dịch tháng 8-2021. Ảnh: NGỌC PHÚ

* Thưa đồng chí, chi bộ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, chi bộ mạnh thì đảng bộ mới mạnh. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra giải pháp gì trong công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên?

- Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng ngay từ cấp dưới cơ sở. Đồng thời, quan tâm, chú trọng đến việc củng cố, xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 31-7-2013 về thực hiện Kết luận hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 7-5-2019 quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới… Qua đó, đề ra các nhóm giải pháp cơ bản, chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn thành phố, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ. Hầu hết các tổ dân phố đều có chi bộ lãnh đạo, khắc phục tình trạng một chi bộ lãnh đạo quá nhiều tổ dân phố. Các cấp ủy Đảng thường xuyên chú trọng công tác phát triển Đảng và thành lập tổ chức Đảng ở những tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; chỉ đạo phân công thường trực cấp ủy cơ sở đứng điểm, phụ trách KDC có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo bảo đảm chất lượng, lựa chọn quần chúng tiêu biểu, ưu tú, có động cơ vào Đảng đúng đắn, trong sáng, bảo đảm các tiêu chuẩn. Ở cơ sở, nhiều đảng viên đăng ký “phát triển đảng viên mới”, “vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn”, “vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn”...

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đến cấp chi bộ, tổ chức Đảng ở cơ sở một cách thực chất; đã chỉ đạo xây dựng các tiêu chí và đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên theo hướng ngày càng cụ thể, phù hợp với yêu cầu đặc điểm, tình hình thực tiễn. Chỉ đạo các cấp ủy cấp trên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp dưới, nhất là việc thực hiện tổ chức sinh hoạt định kỳ và bảo đảm các nguyên tắc trong sinh hoạt của Đảng. Từ Thành ủy đến các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy phường, xã đều phân công các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ định kỳ dự sinh hoạt cùng chi bộ do mình được phân công phụ trách; qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời uốn nắn, hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại mỗi chi bộ.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tập trung các nhóm giải pháp cơ bản, chủ yếu như tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW; tập trung công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng bí thư chi bộ; tăng cường, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, cung cấp tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo cho các bí thư chi bộ. Các cấp hữu quan cần quan tâm đến chế độ chính sách cho hoạt động của các chi bộ, người hoạt động không chuyên trách ở dưới cơ sở, xã, phường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, phải sang) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chợ Cồn tháng 8-2021. Ảnh: Ngọc Phú
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, phải sang) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chợ Cồn tháng 8-2021. Ảnh: NGỌC PHÚ

* Đồng chí mong muốn gì ở đội ngũ bí thư chi bộ trong thời gian đến?

- Lý luận và thực tiễn hơn 90 năm xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh, dù ở giai đoạn nào, các TCCSĐ luôn là gốc rễ, là nền tảng tư tưởng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; đồng thời, là cấp trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. TCCSĐ là nền tảng có vai trò quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và Đảng bộ thành phố nói riêng.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các bí thư chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, tiếp tục là cầu nối vững chắc của Đảng với dân, nỗ lực vì sự phát triển chung của quê hương Đà Nẵng giàu đẹp. Bí thư chi bộ KDC phải coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ, tránh việc biến chi bộ thành câu lạc bộ. Giữ vững các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đặc biệt, cần quan tâm công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

Cùng với đó, bí thư chi bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; nhạy bén phát hiện vấn đề, nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tình hình và dự báo chiều hướng phát triển về tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Cần nghiêm túc thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng; đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng lựa chọn một số vấn đề tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc để các mặt hoạt động của chi bộ được triển khai đồng bộ...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20-11-2012 của UBND thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân phố, thôn theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30-10-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố”. Đó là, theo dõi chặt chẽ việc quản lý cư trú; giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; giúp nhau giảm nghèo; giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và thực hiện công tác phòng, chống Covid-19.

Thường xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng. Người đảng viên, nhất là bí thư chi bộ cơ sở phải “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề bức xúc của đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiên cứu giải quyết, góp phần nâng cao sự đồng thuận và tin tưởng của người dân đối với các chủ trương, chính sách triển khai trên địa bàn thành phố.

Tập trung tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh đồng thuận, chung sức, chung lòng, cùng thành phố trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, trước mắt là các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, từng bước đưa thành phố Đà Nẵng vượt qua khó khăn do Covid-19, vững bước đi lên xứng tầm là đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

*  Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

"Các đồng chí bí thư chi bộ đã thể hiện rõ nét vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố”
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết
Đảng bộ thành phố hiện có 16 đảng bộ trực thuộc với 533 tổ chức cơ sở Đảng và 59.753 đảng viên. Số tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hình phường, xã là 56 đảng bộ với 1.633 chi bộ trực thuộc và 36.406 đảng viên. Giai đoạn 2010-2020, có 21.814 đảng viên mới được kết nạp, bình quân phát triển khoảng 1.980 đảng viên/năm.

HOÀNG NHUNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.