Bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ du lịch

.

UBND thành phố vừa có công văn về bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện rà soát, xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, tập kết chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, trong đó cần cơ giới hóa công tác thu gom, vận chuyển rác; xây dựng các điểm tập kết rác thân thiện môi trường; thu gom rác theo giờ, không thu gom rác vào giờ cao điểm có nhiều khách du lịch và vào buổi sáng sớm khi khách đi tập thể dục, tắm biển.

UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh môi trường của các đơn vị trên địa bàn và xử phạt, giảm trừ chi phí đối với những hành vi vi phạm hợp đồng.

Đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn và người dân nâng cao ý thức, phối hợp triển khai hiệu quả phương án thu gom, vận chuyển, tập kết chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị theo chủ trương trên để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.