Đà Nẵng giới thiệu, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây dựng thành phố môi trường

.

Ngày 15-4, tại Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub), Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR), Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn), ban quản lý chương trình toàn cầu “Thành phố sạch, đại dương xanh” (CCBO), tổ chức hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ môi trường và giải pháp huy động các nguồn lực bảo vệ môi trường ở địa phương.

Tại hội thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các nội dung của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 và trình bày nhu cầu nguồn lực cần huy động, kêu gọi các đối tác, tổ chức trong, ngoài nước hỗ trợ, thực hiện đề án. Đại diện các đối tác, tổ chức tham dự hội thảo cũng thông tin về tiến độ thực hiện và kế hoạch triển khai trong thời gian tới của các dự án, chương trình đang thực hiện trên địa bàn Đà Nẵng như: dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” (CECR), dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa và các giải pháp địa phương” (GreenHub),  Chương trình “Thành phố sạch - đại dương xanh” (CCBO), các mô hình phân loại rác tại cộng đồng (Live&Learn)... Trong thời gian tại Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố Đà Nẵng cũng đã tham quan thực tế và chia sẻ các sáng kiến, mô hình bảo vệ môi trường tại huyện Đông Anh, nhất là mô hình phân loại rác hữu cơ phục vụ trồng rau sạch; tham gia hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phân loại, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Hà Nội...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.