Chú trọng phát triển Đảng trong hội viên nông dân

.

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tập trung chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là hội viên nông dân gắn với công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội và nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp để thu hút hội viên nông dân tham gia, từ đó phát hiện các nhân tố tích cực, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong ảnh: Hội Nông dân huyện Hòa Vang phát động trồng cây xanh trên địa bàn huyện. Ảnh: T.H
Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp để thu hút hội viên nông dân tham gia, từ đó phát hiện các nhân tố tích cực, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. TRONG ẢNH: Hội Nông dân huyện Hòa Vang phát động trồng cây xanh trên địa bàn huyện. Ảnh: T.H

Huyện Hòa Vang có 19.650 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 113 chi hội. Đến thời điểm này, số hội viên là đảng viên mới đạt 1.461 người, chiếm tỷ lệ hơn 7% số hội viên hiện có.

Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang cho rằng, công tác phát triển Đảng trong hội viên nông dân gặp khó khăn do phần lớn thanh niên nông thôn học xong phổ thông muốn thoát ly khỏi đồng ruộng, số ở nhà lo làm kinh tế, không tích cực tham gia sinh hoạt Hội Nông dân. Một bộ phận hội viên nông dân nhận thức chính trị còn hạn chế, chưa có ý chí phấn đấu vào Đảng; có hội viên muốn phấn đấu vào Đảng nhưng khi đối chiếu với các tiêu chí về tuổi tác, trình độ văn hóa lại không đáp ứng được, dẫn đến khó chọn nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. “Mặc dù Hội Nông dân huyện đã định hướng mỗi Hội Nông dân xã bồi dưỡng 1 hội viên/năm để kết nạp Đảng, song không phải xã nào cũng làm được. Năm 2021 toàn huyện kết nạp Đảng được  cho 5 hội viên nông dân vào Đảng”, ông Vân thông tin.

Cũng như huyện Hòa Vang, tại các quận: Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn..., công tác phát triển đảng viên là hội viên nông dân cũng gặp nhiều trở ngại. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân quận Liên Chiểu cho biết, hiện nay quận có 6.802 hội viên nông dân, nhưng chỉ có 473 người là đảng viên, chiếm tỷ lệ hơn 6%.

Theo báo cáo của Hội Nông dân thành phố, đến thời điểm này, hội viên là đảng viên chiếm gần 10% trong tổng số hội viên tham gia tổ chức hội. Năm 2021, Hội Nông dân các cấp dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng các hội viên nông dân, song số hội viên được giới thiệu cho tổ chức Đảng cơ sở xem xét kết nạp chưa đến 20 người. Con số này chưa xứng với tiềm năng và số lượng hội viên hiện có là 46.614 người.

Về công tác phát triển Đảng trong hội còn gặp nhiều khó khăn, ông Nguyễn Hữu Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết một phần là do lao động nông thôn có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực khác dẫn đến sự biến động về nghề nghiệp, nơi cư trú của hội viên, đồng thời thu hẹp nguồn phát triển đảng viên.

Mặt khác, nhiều cấp ủy Đảng chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa có các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên là nông dân. Các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có các chi hội Nông dân chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu hội viên ưu tú vào Đảng.

Mặc dù công tác phát triển đảng viên là nông dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng ở một số địa phương đã và đang xuất hiện cách làm hay trong công tác bồi dưỡng hội viên, tạo nguồn cho Đảng. Đơn cử như ở các xã: Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), cấp ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đề án tạo nguồn kết nạp Đảng; đồng thời giao chỉ tiêu mỗi đoàn thể thôn hằng năm giới thiệu ít nhất 1 quần chúng ưu tú và giới thiệu kết nạp một đảng viên trở lên.

Tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), bà Trương Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Đảng, Hội Nông dân phường thường xuyên quán triệt các chi hội nắm bắt tâm tư của hội viên, từ đó gợi mở hướng phấn đấu, tạo điều kiện để hội viên tham gia mọi phong trào, hoạt động của hội, khu dân cư. Qua đó, lựa chọn nhân tố điển hình để tuyên truyền, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tạo điều kiện để hội viên có động cơ phấn đấu vào Đảng.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết, để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên là hội viên nông dân, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần chú trọng công tác bồi dưỡng đối tượng là cán bộ các chi hội Nông dân, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; chủ động xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực của nông dân.

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp cần tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú là nông dân trực tiếp lao động nông nghiệp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tổ chức các phong trào thi đua để thu hút các đoàn viên, hội viên tham gia tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên nông dân có môi trường rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.