Công an xã của huyện Hòa Vang được cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố vừa cho biết, thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6-4-2022 sửa đổi một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT, Công an thành phố phân công, phân cấp công tác cấp, đăng ký biển số xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Phòng CSGT tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với ô-tô, xe máy kéo, rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc và các loại xe có kết cấu tương tự xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trừ huyện Hòa Vang).

Công an 6 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Công an huyện Hòa Vang tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với ô-tô, xe máy kéo, rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Công an 11 xã thuộc huyện Hòa Vang tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hư hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.