Quy hoạch đô thị phải lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm

.

ĐNO - “Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, có tính đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển…”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (đứng) cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (đứng) cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng chủ trì hội nghị. Ảnh TTXVN

Đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, sáng 18-5.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Quá trình đô thị hóa là tất yếu khách quan

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết quan trọng này.

Đồng thời khẳng định, quá trình đô thị hóa là tất yếu khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, do đó phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị; sớm xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu nêu trong nghị quyết vào kế hoạch năm, theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, có tính đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển.

Qua đó, yêu cầu các cấp, các cơ quan, ban, ngành tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá, vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh và hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Để việc quản lý đô thị hiệu quả hơn, cần thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thống nhất của Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết.

Chương trình hành động phải bảo đảm sát với nội dung nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng; đồng thời chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược quy hoạch về phát triển đô thị quốc gia, chương trình quốc gia về xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị; xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt các quy hoạch phù hợp với tinh thần nghị quyết, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong nghị quyết…

“Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, Nghị quyết số 06-NQ/TW sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đến năm 2045, xây dựng 5 đô thị tầm cỡ quốc tế

Tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW và cho biết quan điểm chỉ đạo của Đảng khẳng định đô thị hóa là tất yếu khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Qua đó, đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2025, số lượng đô thị toàn quốc khoảng 950-1.000 đô thị; đến năm 2030, từ 1.000-1.200 đô thị; tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11-16% vào năm 2025, từ 16-26% vào năm 2030.

Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp GDP cả nước khoảng 70% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030.

Về tầm nhìn đến 2045, tỉ lệ đô thị hóa của Việt Nam thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn.

Đà Nẵng quyết tâm trở thành đô thị thông minh, sáng tạo

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương, địa phương trình bày tham luận, nêu giải pháp quy hoạch và phát triển đô thị trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, để Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, kết nối đồng bộ với khu vực, thành phố quyết tâm, nỗ lực, chủ động triển khai một số giải pháp quyết liệt, trong đó đã chủ động ban hành chủ trương, chính sách phát triển đô thị thông minh.

Mới đây, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó xác định chuyển đổi số là chìa khóa để giải quyết điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới cũng như để đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Mục tiêu của chương trình là triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; hình thành hệ sinh thái sử dụng công nghệ số, kinh tế số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành xã hội số, công dân số…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam kiến nghị Trung ương sớm ban hành khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát để các địa phương thuận lợi trong triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số, quản lý đô thị thông minh.

Đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm tổ chức, thẩm tra hoặc có ý kiến góp ý đối với một số dự án của các địa phương để có sự thống nhất, đồng bộ ở mức cơ bản; tổ chức tổng hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu của các dự án đã triển khai để các địa phương đầu tư sau tham khảo...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.