Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 81,15%

.

ĐNO - Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5-11-2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn ở Đà Nẵng có việc làm sau học nghề là 81,15%, trong đó được doanh nghiệp hoặc đơn vị tuyển dụng khoảng 24%, 70% tự tạo việc làm và 5,5% được doanh nghiệp hoặc đơn vị bao tiêu sản phẩm và làm việc trong các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T. HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T. HUY

Đó là thông tin tại buổi làm việc sáng 19-5 của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương với Thành ủy Đà Nẵng về khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu cho biết, qua 10 năm triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW, thành phố luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của Trung ương, cũng như sự phối hợp và vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, thành phố có 70 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với tổng quy mô tuyển sinh đào tạo là 57.278 học sinh, sinh viên với 284 ngành, nghề đào tạo ở các cấp trình độ đào tạo khác nhau.

Từ năm 2012 đến nay, có 28 cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã tuyển sinh 9.063 học viên, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng để đào tạo trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn, lao động đặc thù, nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề là 81,15%, trong đó được doanh nghiệp hoặc đơn vị tuyển dụng khoảng 24%, 70% tự tạo việc làm, 5,5% được doanh nghiệp hoặc đơn vị bao tiêu sản phẩm và làm việc trong các tổ hợp tác, hợp tác xã. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm việc đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn trong điều kiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang; ưu tiên, huy động hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới và đào tạo lao động ở nông thôn. 

Việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu được thực hiện thường xuyên, cơ sở dạy nghề được đầu tư, lao động sau đào tạo có việc làm ngay và ổn định.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian đến, Thành ủy sẽ tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương; chú trọng dạy nghề, phát triển kinh tế tập thể; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong người dân; định hướng tập trung chuyển đổi ngành nghề cho người dân theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; rà soát, đánh giá nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề; tăng cường liên kết thị trường - cơ sở đào tạo; nâng cao chuyển đổi số trong đào tạo nghề;…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiến nghị Trung ương cần quan tâm chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết những bất cập của chức năng cơ sở đào tạo nghề, có hướng dẫn để nhân rộng mô hình hay và ban hành chương trình đổi mới thay cho chương trình hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW trong 10 năm qua, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề đạt khá cao, bảo đảm yêu cầu Chỉ thị số 19-CT/TW đặt ra.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ cho biết, vấn đề quan trọng là phải nâng cao nhận thức của người học, đào tạo nghề phải gắn với xã hội học tập và áp dụng công nghệ thông tin và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW.  

Trên cơ sở các kiến nghị của thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác sẽ tập hợp, tổng hợp để đưa vào dự thảo trình Trung ương xem xét, có định hướng về ban hành chỉ thị mới trong thời gian tới sau khi có hội nghị tổng kết toàn quốc về Chỉ thị số 19-CT/TW. 

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.