Bảo đảm công khai, minh bạch trong luân chuyển cán bộ

.

Thời gian qua, thành phố luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc các quy định, kết luận của Trung ương về công tác luân chuyển, điều động cán bộ, xem đây là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Việc luân chuyển, điều động bảo đảm công khai, minh bạch, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài. Trên cơ sở đó, thành phố có điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ do Bộ Chính trị ban hành ngày 28-4-2022, thay thế Quy định số 98-QĐ/TW.

Phát huy năng lực, sở trường của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, thời gian qua, công tác luân chuyển, điều động cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng thực hiện nghiêm túc, gắn luân chuyển, điều động với phân công cấp ủy nhằm bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp; tạo điều kiện để cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện, phát triển, tạo nguồn dài hạn, bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ.

Việc triển khai Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ được thành phố thực hiện bảo đảm quy trình, quy định về đối tượng là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), cán bộ nữ; luân chuyển, điều động gắn với chủ trương cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương…

Từ năm 2017 đến nay, thành phố được Trung ương luân chuyển, điều động 6 lượt cán bộ. Đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ của thành phố, có 28 lượt cán bộ từ thành phố về quận, huyện và 21 lượt từ quận, huyện về thành phố; có 3 lượt từ quận, huyện này sang quận, huyện khác và 41 lượt từ ngành này sang ngành khác. Đối với cấp quận, huyện có 169 lượt cán bộ từ phòng, ban này sang phòng, ban khác; 42 lượt từ quận, huyện về phường, xã và 52 lượt phường, xã về quận, huyện; 33 lượt phường, xã này sang phường, xã khác.

“Nhờ thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ và chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, đã khắc phục được tình trạng khép kín trong công tác bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ được luân chuyển, điều động đã phát huy được năng lực, sở trường và khả năng lãnh đạo, quản lý, tiếp cận nhanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu công việc ở cơ quan, đơn vị mới. Đã có 39 lượt cán bộ thuộc diện điều động, luân chuyển được tín nhiệm phân công, bố trí vào chức vụ cao hơn”, ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ thay thế Quy định số 98-QĐ/TW. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho rằng, mục đích, yêu cầu của Quy định số 65-QĐ/TW nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Quy định mới yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Cùng với đó, kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín, góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hải Châu Phan Văn Tân, Quy định số 65-QĐ/TW được xây dựng rõ ràng, cụ thể, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện. Quy định cũng nêu thẩm quyền, trách nhiệm luân chuyển; kế hoạch, quy trình, thời gian, hồ sơ cán bộ luân chuyển; cách thức nhận xét, đánh giá, chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm nếu có.

Ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cho biết, Quy định số 65-QĐ/TW quy định cụ thể, chi tiết về mục đích yêu cầu, tiêu chuẩn điều kiện, thẩm quyền, quy trình, thời gian luân chuyển, nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển. Đây là cơ sở để các địa phương thuận lợi trong triển khai thực hiện. Để triển khai có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW, các cấp ủy cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó, phải nâng cao chất lượng công tác luân chuyển, nâng cao nhận thức của cán bộ thuộc diện luân chuyển. Luân chuyển để tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường rèn luyện, đào tạo, phát triển toàn diện. “Cán bộ được luân chuyển không nên nghĩ cứ đi luân chuyển về là sẽ giữ vị trí cao hơn. Chúng tôi không tùy tiện đưa đi luân chuyển ồ ạt, tránh tình trạng luân chuyển đi về không có chỗ để bố trí. Đồng thời, thường xuyên giám sát cán bộ luân chuyển, theo dõi, giúp đỡ để cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ”, ông Vân nói.

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà Lê Trung Kiên, căn cứ nội dung quy định mới, quận Sơn Trà đã triển khai thực hiện quy trình, thủ tục luân chuyển, điều động cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển cán bộ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.