Giám sát chặt chẽ việc thu gom, xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

.

Ngày 20-7, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin, sau khi kiểm tra thực tế phản ánh của người dân về tình trạng cá chết tại tuyến mương thoát nước ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), để bảo đảm môi trường đối với tuyến mương thoát nước dọc tuyến đường số 4 thuộc Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh nói riêng và trong KCN này, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các trạm xử lý nước thải tập trung và kết quả quan trắc tự động nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị UBND thành phố giao Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của chủ đầu tư hạ tầng KCN, các nhà máy hoạt động tại KCN Hòa Khánh và KCN Hòa Khánh mở rộng. Đồng thời, yêu cầu Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Khánh, bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tách riêng nước mưa, nước thải và đấu nối nước mưa, nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Hòa Khánh, bảo đảm không có tình trạng nước thải của doanh nghiệp chảy vào đường nước mưa; triển khai đầu tư nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Khánh theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh miền Trung vận hành thường xuyên Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Khánh bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị Sở Xây dựng khảo sát, đề xuất giải pháp thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh của các hộ dân trên tuyến đường Âu Cơ về trạm xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý trước khi xả ra môi trường.

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.